Wat is een hospitalisatieverzekering

Dekking

De hospitalisatieverzekering vergoedt (een deel van) de kosten van een verblijf in een ziekenhuis en een aantal andere kosten. Deze verzekering maakt deel uit van de aanvullende ziektekostenverzekeringen omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiënt normaal zelf zou moeten betalen nadat de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds is tussengekomen.

Vrijstelling (franchise)

In de meeste gevallen is er een vrijstelling of franchise voorzien. Dat wil zeggen dat u als verzekerde zelf een deel van de kosten moet dragen.

Individueel of collectief

Een hospitalisatieverzekering kunt u op individuele basis aangaan of via uw werkgever. De meerderheid van de Belgische werknemers genieten van de bescherming van een aanvullende hospitalisatieverzekering via hun werkgever.  Als u collectief verzekerd bent, dus via de werkgever, wordt u opgenomen in een verzekering die het personeel dekt, zonder verder onderscheid op basis van leeftijd of gezondheid te maken. Een ander voordeel is dat de werkgever de premie vaak deels of volledig voor zijn rekening neemt. De hospitalisatieverzekering wordt zo een niet te onderschatten extralegaal voordeel.D

Dankzij de wet-Verwilghen kunt u wanneer u het bedrijf verlaat, de collectieve hospitalisatieverzekering op individuele basis verder zetten zonder dat u dan een medische controle moet ondergaan. U moet wel minstens twee jaar onafgebroken verzekerd zijn geweest door een hospitalisatieverzekering (ziekenfondsverzekeringen niet mee geteld).

Schadevergoedend (= kostendekkend) of forfaitair

De meeste hospitalisatieverzekeringen vergoeden de kosten bij een hospitalisatie. Als de patiënt dus een ziekenhuisfactuur van duizend euro krijgt en er sprake is van een franchise van honderd euro, betaalt de hospitalisatieverzekering maximaal 900 euro.

Bij een forfaitaire hospitalisatieverzekering krijgt u ongeacht de hoogte van de factuur een vaste forfaitaire som per opnamedag uitbetaald. Dit type hospitalisatieverzekering komt niet zoveel voor op de markt van de private hospitalisatieverzekeringen.

"Basic” of uitgebreide waarborgen

De mate waarin vergoed wordt, is afhankelijk van het contract. De markt biedt verschillende hospitalisatieverzekeringen, van de dekking van basisbehoeftes tot producten die zeer uitgebreide dekkingen bieden.

Kamertype

De meest uitgebreide contracten voorzien in een vergoeding in een eenpersoonskamer. Daardoor kunt u in alle privacy herstellen. Bij opname in een eenpersoonskamer rekent het ziekenhuis doorgaans hogere supplementen aan waardoor ook de premie voor een dergelijke verzekering hoger ligt dan voor een hospitalisatieverzekering die alleen opnames in twee- of meerpersoonskamers dekt.

Pre- en posthospitalisatie

De meeste hospitalisatieverzekeringen bevatten een luik pre- en posthospitalisatie. Ze komen tussen voor de ambulante medische kosten die verband houden met de hospitalisatie. Gewoonlijk gaat het om de ambulante kosten gemaakt in de laatste maand vóór en drie maanden na de hospitalisatie maar ook hier kunnen er verschillen zijn naargelang het contract.  Met ambulante medische kosten bedoelt men onder andere medische beeldvorming of andere medische onderzoeken, consultaties, geneesmiddelen, kinesitherapie,…

Zware ziekten

Heel wat polissen hebben een bijzondere regeling voor een aantal zware ziekten, zoals kanker, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Crohn,…  In geval van een zware ziekte bieden de meest uitgebreide polissen een uitbreiding van de dekking van de ambulante zorgen. Dat wil zeggen dat de gezondheidskosten terugbetaald worden, ook al is er geen echte hospitalisatie.  Wat de verzekeraar beschouwt als zware ziekte staat vermeld in de algemene voorwaarden van het contract.

Waarom is een hospitalisatieverzekering belangrijk?

Hoewel de wettelijke ziektekostenverzekering (ziekenfonds) een groot deel van de gezondheidszorg betaalt, dekt ze niet alle belangrijke kosten. Een aantal erkende behandelingstechnieken, medische materialen, implantaten of geneesmiddelen worden bijvoorbeeld niet terugbetaald door de sociale zekerheid. De kwaliteit van de gezondheidszorg in België is goed maar dat heeft ook zijn prijs. De kostprijs van de gezondheidszorg blijft almaar stijgen. We leven ook steeds langer. Dat maak dat de totale uitgaven voor de gezondheid de volgende decennia wellicht zullen stijgen. De hospitalisatieverzekering, die werkt als aanvulling op de wettelijke ziektekostenverzekering via de ziekenfondsen, is de laatste jaren erg gegroeid. Vandaag zijn meer dan 5 miljoen Belgen bij een verzekeringsonderneming verzekerd tegen hospitalisatie. Tellen we de personen aanvullend verzekerd bij een ziekenfonds daarbij, dan komen we aan bijna 8 miljoen mensen.

Bron: Assuralia

Stel een vraag
1000 characters left
Add files