De verplichte autoverzekering

Wie en wat is verzekerd?

Als u een auto gaat verzekeren, denkt u in de eerste plaats aan de autoverzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. Ze vergoedt de schade die u of iemand anders door het gebruik van een motorrijtuig aan anderen kan toebrengen. Ook indien u een aanhangwagen bezit of in gebruik neemt, let u er best op dat ook die verzekerd is, zelfs als hij losgekoppeld is.

Het gaat hier over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto, kortweg de “BA Autoverzekering”. Omdat ze wettelijk verplicht is, voorziet de wet ook een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA Autoverzekering moet voldoen. Deze minimumvoorwaarden somt de wet op in de Modelovereenkomst maar geven op verschillende vlakken meer dekking. Zo zal u ook verzekerd zijn voor ongevallen veroorzaakt op privéterreinen . Elke verzekeraar zal u dus minstens deze voorwaarden bieden maar uiteraard kan hij er ook voor kiezen om een nog ruimere dekking te geven. De BA Autoverzekering dekt de schade die iedere bestuurder van uw wagen kan veroorzaken aan anderen.

De verzekering zal ook tussenkomen indien een passagier van uw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Indien uw voertuig gestolen wordt of met geweld in het bezit is gekomen van een niet toegelaten bestuurder, dan is de aansprakelijkheid van die bestuurder niet verzekerd. In alle andere gevallen zal de verzekeraar de schade vergoeden die met de wagen veroorzaakt werd. Opgelet, het is wel mogelijk dat in sommige gevallen de verzekeraar het recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen. De situaties waarin dit mogelijk is, staan strikt omschreven in het verzekeringscontract.

Waarom is ze verplicht?

De BA Autoverzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.. Elke auto, elke vrachtwagen, elke bus, elke motor, elke bromfiets en zelfs een voortbewegingtoestel met een motor zoals een elektrische scooter of een golfkarretje,… ze moeten allemaal verzekerd zijn voor de schade die ze kunnen veroorzaken.

Ongevallen gebeuren nu eenmaal. Of u nu als automobilist of voetganger het slachtoffer bent van een ongeval, iedereen heeft het recht om de schade die aan hem wordt toegebracht te laten vergoeden door degene die ervoor aansprakelijk is. De schade die u kan veroorzaken, kan oplopen tot in de miljoenen euro’s. En dat heeft iedereen zo maar niet, natuurlijk. Toch hebben de slachtoffers recht op een schadevergoeding. Dat bepaalt het Burgerlijk Wetboek (artikel 1382).

Om ervoor te zorgen dat slachtoffers van een ongeval vergoed worden voor hun schade, werd de BA Autoverzekering wettelijk verplicht gemaakt. 

Welke schade wordt vergoed en aan wie?

De BA Autoverzekering vergoedt de schade die u toebrengt aan anderen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Dit is iedereen aan wie u schade, zowel materiële als lichamelijke, toegebracht heeft: de weggebruikers, de passagiers, de wegbeheerder,… enzovoort.

Wie zelf aansprakelijk is voor de schade, is geen derde. Hij of zij zal dus niet vergoed worden door de BA Autoverzekering voor zijn of haar eigen schade. Daarvoor bestaan er aanvullende verzekeringen en waarborgen, zoals de bestuurdersverzekering die de lichamelijke schade van de bestuurder zal vergoeden of de omniumverzekering voor de materiële schade aan het voertuig.

Voor de zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers, passagiers, enz.) bestaat er een speciale regeling. De wet bepaalt dat alle zwakke weggebruikers vergoed moeten worden voor hun lichamelijke schade van zodra een motorrijtuig betrokken is in het ongeval, zelfs als ze aansprakelijk zijn voor die aanrijding. De schade die een zwakke weggebruiker door het ongeval veroorzaakte aan anderen, blijft wel voor zijn rekening. Die aansprakelijkheid kan hij dekken door een familiale verzekering aan te gaan.

Welke soorten schade worden vergoed?

De BA Autoverzekering vergoedt alle schade toegebracht aan derden, zowel de lichamelijke schade als de materiële schade (schade aan goederen).

Bij letselschade worden alle verzorgingskosten, inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid , huishoudschade, esthetische schade en morele schade vergoed. In geval van overlijden worden de nabestaanden vergoed.

Bron: Assuralia

Stel een vraag
1000 characters left
Add files