Voordelen van een CheckUp

Een voorbeeld: Jef en Tine gaan samenwonen in het appartement van Tine

1. In de woningverzekering wordt de inboedel verzekerd tegen o.a. brandschade, waterschade en diefstal. Als Jef en Tine gaan samenwonen in het appartement van Tine, wijzigt de inboedel van het koppel omdat zaken worden verkocht of aangekocht. De inboedelverzekering moet dus aangepast worden om correct verzekerd te zijn.

2. Als Tine vanaf nu regelmatig de auto van Jef mee gebruikt, is het belangrijk de verzekeraar te melden dat Tine medebestuurder wordt. Jef moet ook zijn nieuwe adres doorgeven aan de verzekeraar omdat hij een nieuwe groene kaart nodig heeft.

3. De familiale verzekering (BA-privéleven) dekt de aansprakelijkheid van alle huisgenoten wanneer er schade wordt veroorzaakt aan derden. Als koppel volstaat één familiale verzekering. De familiale verzekering van één van beide partners kan dus geschrapt worden als ze kiezen voor een gezinsformule.

4. Een hospitalisatieverzekering beschermt tegen de kosten van een ziekenhuisopname. Als Jef en Tine elk een hospitalisatieverzekering hebben, kunnen zij overwegen toe te treden tot de hospitalisatieverzekering van één van beiden als de waarborgen beter zijn of je korting krijgt voor meerdere personen.

5. Als Jef een groepsverzekering heeft bij zijn werkgever met als begunstigde bij overlijden de wettelijke erfgenamen en hij gaat wettelijk of feitelijk samenwonen met Tine, zal zij niets van het uitgekeerde kapitaal ontvangen als Jef overlijdt. De begunstigingsclausule van een individuele levensverzekering en een groepsverzekering kan door de verzekeringsnemer op elk moment eenvoudig worden aangepast.

 

Een voorbeeld: Ilse is zelfstandige

Als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep kun je een verzekering Gewaarborgd Inkomen afsluiten of je nu met of zonder vennootschap werkt.

Ilse is een 36-jarige zelfstandige en heeft een eigen delicatessenzaak. Ze heeft een jaarlijks belastbaar beroepsinkomen van 36.000 (3.000 euro per maand). Ze is getrouwd
met Luc die werkt als bediende. Samen hebben ze twee kinderen.

De cijfers van haar winkel zien er als volgt uit:
Opbrengst 51.000 euro
Kosten 15.000 euro
Belastbare winst 36.000 euro
Bij een routinecontrole wordt bij Ilse een ernstige ziekte vastgesteld. Een zware klap die ook heel wat financiële gevolgen heeft. Er zijn twee mogelijkheden:


1. Ilse haar inkomen en zaak zijn niet beschermd tegen arbeidsongeschiktheid. De eerste maand van haar ziekte krijgt zij niets. Vanaf de tweede maand krijgt ze van het RIZIV een dagelijks forfaitair bedrag van 32,73 euro bruto (850,98 euro per maand).

Inkomen voor de ziekte 36.000,00 euro
Vervangingsinkomen - Riziv 10.211,76 euro

Haar ziekte heeft een zeer grote impact op haar inkomen. De financiële gevolgen voor haar gezin zijn dan ook niet te onderschatten. De gezinskosten blijven immers onverminderd doorlopen en daar komen nog medische kosten bij. Gelukkig heeft ze wel een goede hospitalisatieverzekering afgesloten.

2. Ilse haar inkomen en zaak zijn wél beschermd tegen arbeidsongeschiktheid. Op advies van haar tussenpersoon heeft Ilse gekozen voor een Gewaarborgd Inkomen met een verzekerde rente van 20.000 euro. Zo is haar inkomen perfect beschermd. Ilse is zowel verzekeringsnemer als begunstigde van het contract.

Het financiële plaatje bij haar ziekte ziet er dankzij deze voorzorgen dan ook heel anders uit:

Inkomen voor de ziekte 36.000,00 euro
Vervangingsinkomen Riziv 10.211,76 euro
Gewaarborgd Inkomen 20.000,00 euro

Totaal vervangings inkomen 30.211,76 euro

De voorbeelden houden geen advies in, maar zijn louter informatief. De genoemde bedragen kunnen in de praktijk afwijken. 

 

Stel een vraag
1000 characters left
Add files